#120460
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן להתקין שנאי זרם  וממסר זרם יתר על מוליך הארקת השיטה של השנאי וכשזרם הקצר עולה על הערך המכוונן בממסר ומשכו ארוך מהזמן המוגדר בממסר, יפסיק מפסק המתח הגבוה.

ממסר הגנת מתח גבוה מצויד בדרך כלל בפונקציה של זמן מוגדר Definite time המגדיר במדויק את זמן ההשהיה בזרם קצר מזערי.

מודדים את זמן התגובה באמצעות מכשיר בדיקה.