#120461
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא ברורה לי שיטת ההגנה בפני חשמול של הנגרר.

אם הזינה צפה מה הטעם במפסק פחת? ואם הזינה מוארקת מה הטעם במשגוח?

בעקרון אני בעד הפסקה של מתקן החשמל בעת תקלת בידוד במתקנים בהם אין חשמלאי מלווה.