#120464
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מאחר וקיימת סכנת חשמול הרי שיש לפנות למתכנן שבקיא בנושא שיתכנן את מערכת החשמל ויחתום על התכנון ובסוף לאשרה על ידי בודק חשמל.

במידה ואלה לא יתקיימו ומשהו יפגע בקרון, לא תהיה כל אפשרות להגן על חשמלאי שביצע את העבודה ללא השלבים הללו.