#120465
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני רואה מניעה להגן על כל אחד מהמעגלים באמצעות מבטח נפרד.

חשוב שתציין על העמודים מספר מעגל הזנה.

רצוי לשקול גישור בין המא”זים של 2 המעגלים.