#120475
MV
משתתף

שלום .רציתי לשאול.שמתי לב בהזנה מתח גבוה חד פאזי אחרי  משוחרר ממתח  בזמן קיצור וגם אחרי ניתוק תייל מאדמה  בין תייל לארקה קיים קשתות .אפשר הסבר האם זה מתח קיבולי או זה מתח מושרה ממוליכים מחוברים לידם שקיים בהם מתח.תודה