#120480
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מתקן במתח גבוה חייב להיות מופסק מנותק ומקוצר.

המנתק שבתמונה מאפשר קיצור לאדמה של צד המתח הגבוה בשנאי

דרישת הקיצור לא חלה על מתקן במתח נמוך ולפיכך מספיק לשלוף את המפסק בצד המתח הנמוך.