#120484
lior84
משתתף

הבנתי.<br />
מה בעצם הסכנה שיכולה להיות בחיבור כזה?<br />
למה דווקא במקתן בייתי אסור להתקין?<br />
הריי אם אני מחבר את השקע הזה דרך מא”ז תלת פאזי,אז כרגע שאני מתנק אותו אין לי מתח.