#120504
arielsegal
מנהל בפורום
  1. בזרם ישר אין מפל מתח הגבי.
  2. במתקן חד פאזי הזרם במוליך האפס זהה לזרם במוליך הפאזה ולכן מפל המתח על מוליך זה זהה למפל המתח על מוליך הפאזה.