#120505
arielsegal
מנהל בפורום

זה לוח ראשי של ארוע ולא נחשב לוח מטלטל אלא לוח נייח בכל הארוע.

הלוח צריך להיות צמוד לגנרטור ומחובר לאותה מערכת הארקה (מה שלא מתרחש בלוח בייתי – חברת החשמל אינה מספקת הארקה)

לפי התקן לוח זה מחובר ישירות לגנרטור וחייב להיות מגודר באזור הגנרטור.