#120507
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הלוח הראשי הוא נייח. יתר הלוחות אינם בהכרח כאלה ולכן הם צריכים להיות מבודדים.

מתקן נייח הוא מתקן שניתן להזיזו אבל על פי רוב ממוקם במקום אחד.

מתקן קבוע מקובע לקיר או משטח.