#120512
haimb
משתתף

היי אריאל 

ברצוני לשאול שאלה לגבי בכבל 5×2.5

נתקלתי בתופעה בכך שהכבל 5×2.5 , שהכבל מזין קומקום על פאזה 1, פאזה שניה מזינה מקרר, ופאזה שלישית היא ריקה , האם ניתן לחבר נקודות שקעים . כך שהכבל הזה בעצם יוצא יש לו אפס משתוף לכל המכשירים. קומקום, מקרר, עוד נקודות שקעים שהם שקעי שרות האם ניתן לחבר לאפס משתוף את כל מכשירים האלו, האם זה חוקי מבחנית תקנות חשמל? מה המגבלות של האפס בכבל 2.5?

בתודה חיים