#120526
luz
משתתף

אריאל תודה על המענה,

אכן הנתון בדף היצרן הוא בתנאים שהזכרת (זרם מירבי 401A עבור 20 מעלות, 1K*m/W). לאחר המרה לנתונים תואמים לתקנות החשמל הגעתי לזרם של 316A. הזרם המירבי בתקנות החשמל עבור הכבל המדובר 4X240 NA2XY בהתקנה באדמה, הוא 253A. עדיין ההבדל משמעותי אם אני צריך 3 או 4 כבלים עבור 800A. אני מבין מדבריך שמותר להסתמך על נתוני היצרן, בתנאי שידוע לי אופי הצריכה ומשטר העבודה במתקן. הדבר חוקי ויעבור ביקורת?