#120534
shimon_messika
משתתף

להבנתי בשאלה הזו

לא בוצע שינוי במערכת החלפה בין חחי לגנרטור , לא בוצע שינוי בכבילה/חיווט או בקטבים של מערכת החלפה על כן אין צורך בבדיקת מערכת החלפה ע”י חברת חשמל ולכן התשובה היא 2

אריאל מה דעתך בנושא?