#120538
erez84
משתתף

הנוסחא השמאלית עם 200 , זה עבור קו חד מופעי  , 2X100 , 

2 מוליכים כפול 100 בגלל שמפל המתח המותר נתון באחוזים 

ולכן אתה תציב מתח פאזי , בין פאזה לאפס

אם תעשה שינוי נושא נוסחא תקבל 2 כפול רו כפול אורך, חלקי שטח חתך 

2 =2 התנגדויות מוליכים, פאזה +אפס