#120539
Power
משתתף

שלום

מצרף תרגיל דוגמה לחישוב מפל מתח לתאורה,בחירת שטח חתך של הכבל לפי עומס,זרם קצר ומפל מתח.

אחרי חישוב זרם קצר אפשר גם לבחור מבטח,לכוון הגנות.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):