#120559
arielsegal
מנהל בפורום

מתקינים לוח בגב הפילר כדי להמנע מקריאה לחברת החשמל כדי לטפל בלוח (כולל החלפת מפסק ראשי) וכן לצורך מערכת גילוי אש בלוח (בלוחות 63 אמפר ומעלה), כדי להפסיק את המפסק במעלה הזינה.