#120570
osher
משתתף

לכפפות וקסדה יש תאריך תפוגה אך מה תאריך התפוגה לכל אחד מהציודים הנ”ל :

  • בוחן מתח תקני ומתאים + מוט הארכה.
  • מקצרים מתאימים ותקניים.
  • מוטות הארכה להתקנת מקצרים.
  • מוט חילוץ אדם (מעוקל)

תודה