#120579
luz
משתתף

שלום,

לרוב משתמשים בשנאי זרם מסכם (טורואיד) חיצוני וממסר זליגה, חשוב לחווט כך שבמקרה של הפסקת המתח לממסר יפעל סליל הניתוק.

אם אין חשש להפסקות שווא/חוסר סלקטיביות ניתן להשתמש כמובן בממסר לזרם זליגה נמוך.

ממסרי זליגה קיימים גם לזרמים גבוהים יותר, למשל בכהנא, בהופמן את הופמן, ובמפה.