#120590
Adnan
משתתף

שלום,

הנגד אינו מונע רוויה,

רוויה לא ניתן למנוע, ניתן להקטין את הסיכוי לרוויה אבל זה כרוך בהתאמת משטר נקודת האפס ברשת המזינה וגם מצריך ששנאי המדידה או ההגנה לא יחוברו להארקה בכלל בצד הראשוני וזה עדיין לא מבטיח שזה ימנע תהודה ולכן לא חושבים בכיוון הזה.

תפקיד הנגד הוא לגרום לזרימת זרם בצד השניוני כאשר המתח עולה בצד השניוני, כאשר הנגד גורם למעבר זרם גדול הוא גורם להנחתה במתח השניוני של השנאי ובכך נמנע נזק לממסרי ההגנה, קיימות נוסחאות לחישוב ערך הנגד כתלות בסוג הממסר (אצל SIEMENS ושניידר יש הסברים יפים).

לגבי סליל חוסר מתח שהזכרת, מדובר על סליל חוסר מתח שמותקן בתוך מפסקי אוויר או מפסקים יצוקים והוא פועל בלוגיקה הפוכה מזו של סליל הפסקה (SHUNT RELEASE).

ז”א – כל עוד ממסר UNDERVOLTAGE מקבל מתח פיקוד מעל 70% מהערך הנומינלי שכתוב עליו אזי הקפיץ שלו יהיה במצב דרוך (STORED ENERGY בשפת היצרנים), כאשר המתח יורד מתחת לסף שצויין ע”י היצרן, הקפיץ משתחרר וגורם ל TRIP.

כאשר תפסיק את מתח הפיקוד שמזין את אותו סליל, המפסק נפסק מידית, אפשר להתקין התקן השהיה.

ב ABB התקן השהיה נקרא YU DELAY שיודע להחזיק את הממסר לפי השהיה מוגדרת, ממסר חוסר מתח עצמו נקרא YU.

חשוב להבין שיש צורך להזין את הפיקוד לממסר לפני מפסק ראשי מאחר ובחזרת המתח לצורה התקינה יהיה צורך לאפשר את פתיחת המפסק, אחרת המפסק ננעל.

ממסר זה אינו מהווה תחליף לפונקציות ANSI הקשורות ל UNDERVOLTAGE, אלא הוא מיועד להתחבר במקביל לממסר אלקטרוני (שמכיל את ANSI) שמחזיק אותו, שימושים נפוצים למשל : הפסקת המפסק כתלות במגע עזר של מפסק אחר (למשל מגשר), או הפסקת מפסק של מתקן PV מחובר רשת כתלות במפסקים אחרים ועוד…רק צריך לדעת לעבוד איתו.

 

בהצלחה