#120595
alaa khalel
משתתף

קראתי את ה – manual של ה ABB  YU undervoltage לא הצלחתי להבין למה כתוב שבירידת מתח  מ 35% עד 70% מהמתח הנומינלי הממסר יפעל , אם הממסר אמור לפעול גם כשאין מתח בכלל  אז למה לא רשמו מ 0% עד 70% מהמתח הנומינלי ?!

אני שואל כי אצלנו בעבודה כשאנחנו עושים הפסקת מתח יזומה לשנאים שמזינים את מסדרי המתח הנמוך , חלק מהמפסקים הראשיים של מסדרי המתח הנמוך מקבלים trip (במפסקים הראשיים של המסדר מותקן YU עם טיימר UVD)  וחלק נשארים במצב מחובר וזה משגע אותי , יש לציין שכל המסדרים זהים לחלוטין , אני מנסה לחקור ולהבין למה זה קורה בחלק מהמסדרים ובחלק זה לא קורה?