#120596
Adnan
משתתף

מדובר על טווח פעולה,

זה נקרא מתחי THRESHOLD, 

היצרן מבטיח שמעל 70% הסליל ישאר דרוך

בין 35% ל 70% יכולה להיות פעולת הפסקה אך לא בודאות של 100%.

כדי להבטיח פעולה בממסר חוסר מתח חייב לרדת מתחת ל THRESHOLD.

אתה צריך לבדוק בכל אחד מהמפסקים מאיפה הממסרים מקבלים מתח פיקוד וצריך לודא אם בכלל הממסר קיים פיזית בתוך המפסקים, פשוט מאוד לבדוק תקינות חיווט, כולל מדידת מתחים והכל, ייתכן שהם ממשיכים לקבל מתח ממקום אחר אחרי שהפסקת את ההזנה לאותו מסדר ? למשל משדה חיוני של גנרטור ? ..צריך לבדוק לעומק את כל התרחישים.

אין ספק בכלל שבמתח של 0% הם אמורים להגיב, זה התפקיד של הממסר ואני מדבר מניסיון איתו במפסקי אוויר של ABB.