#120598
mordehay
משתתף

ענין נוסף : רוב  הסיכויים  שבבנין שכזה המשאבות  וה מעליות מופעלות  על ידי ווסתי תדר לשינוי מהירות  שהם בעצמם תורמים לשיפור מקדם הספק  .