#120601
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במתקן תקני שעבר תקינה בין לאומית לא נדרש אישור בודק חשמל מקומי.

יש לבדוק את הלוח המזין, את הארקות המתקן, שלטים, שטחי חת, אופן ההתקנה וכד’.

בודק מתקני הרמה צריך לאשר את ההפעלה (במידה והמתקן הגיע מפורק והורכב בארץ).