#120626
luz
משתתף

מרדכי שלום,

אם אני מבין נכון את המושגים שכתבת- מפסי צבירה של 1000A מוזן מפסק אוטומטי 160A (מגביל זרם קצר). המפסק מזין מא”זים של 16A בעלי כושר ניתוק של 15KA לסביבה תעשייתית.

מה שיקנה במקרה זה הגנה עורפית למא”ז, זו תכונת הגבלת זרם הקצר של המפסק, שמגבילה את זרם ההלם ואת אנרגיית הקצר, כך שאל המא”ז יגיע זרם קצר נמוך יותר ממה שהיה צפוי ללא ההגבלה. זאת תכונה של המפסק, שלא קשורה לכוונון ההגנות. חשוב לוודא בטבלאות BACKUP PROTECTION של יצרני המפסקים שישנה הגנה עורפית בין המפסק במעלה הזרם למפסק במורד הזרם.

חפש בפורום “הגנה עורפית”, “הגבלת זרם קצר”, ישנם דיונים רבים בנושא, והסברים יפים ומפורטים של אריאל בנושא, וכיצד ההגבלה מתבצעת.

רק מצרף דוגמא עם הסבר לאופיין הגבלת זרם קצר מקטלוג איטון, ודוגמא לטבלת הגנה עורפית של ABB-הדגשתי שם לדוגמא, בהתאם לשאלתך, שמפסק XT1N 160A מגן על מא”ז S200M 16A (שכושר הניתוק שלו 15KA בסביבה תעשייתית) עד לזרם קצר צפוי של 30KA.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):