#120641
erez84
משתתף

בהנדסה מתעסקים בעיקר במתמטיקה ופיזיקה, ואתה יכול לראות את היחס בין סה”כ נקודות זכות בקורסי מתמטיקה וייסוד , לעומת קורסים רלוונטים לתחום החשמל, 

מניסיוני , בעבר שרק סיימתי את הלימודים , כל משרד תכנון שאל אם יש לי ניסיון באוטוקד ורוויט,  ולקחתי קורסים באופן עצמאי בתוכנות האלו,   חבל שבמקום הקורסים (ויש הרבה ) שלא עושים איתם כלום בפועל בתחום החשמל, לא מכניסים כמה קורסי שרטוט כקורסי חובה, 

זכור לי  ששאלתי את המרצה לקורס מערכות הספק , על הצורה שבה לומדים בקורס חישובי קצר, לעומת הדרך שבה מחשבים בשביל התכנון בפרוייקט, 

אני זוכר במפורש את תשובתו: מה שלומדים בקורס זה משהו אחד, והדרך שבה אני צריך לחשב זרמי קצר בפרוייקט זה לפי חוק החשמל, ובפועל זה לפי נוסחאון של הנדסאים.