#120642
STIV
משתתף

בדיוק באתי לעלות שאלה כזאת בנושא.<br />
אני נמצא עם קבלן שלדעתי פחות מבין בנושא וסתם נותן לי תשובות על מנת לקבל ממני שקט והבהרתי לו חד משמעית שאם חשמל אני לא מתעסק ולכן הפסקתי את העבודה כרגע.<br />
אשמח לתשובות בנושא