#120643
mordehay
משתתף

שלום . אם מוותרים על סלקטיביות ( לענין זרם קצר ) אז לא בעיה כי המפסק עורפי מנתק מהר יותר מהקטן יותר.  ולהבנתי אף שבפועל יזרום 30ka (לזמן קצר מאוד  )לא   יגרם נזק משום שהזמן הקצר עד הניתוק לא יאפשר לאנרגיה עצומה  להתפתח.