#120652
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שמח לדיון הפורה שהיה כאן.

אכן כדאי להצטייד בכלי תכנון ושרטוט כמו Autocad ו- Revit.

בכל מקרה ממליץ כחלק מארגז הכלים להשתתף בקורסים של תכנון ובדיקת מתקני חשמל במתח נמוך ותכנון מתקנים במתח גבוה.

בקרוב עומד להתחיל קורס ייחודי בארץ שיכיל שידור ישיר מאולפן (שיאפשר דו שיח עם הלומדים) וכן צפייה חוזרת בהרצאות למשך חצי שנה. פרטים באתר Studie או מאיש הקשר  ולאדי: 054-5454100.

כמו כן קורסים בהדרכתי מתקיים בלשכת המהנדסים והאדריכלים (בבית המהנדס בתל אביב) פרטים באתר לשכת המהנדסים.