#120655
luz
משתתף

למרדכי שלום,

הוספה קטנה לדברי אריאל-

כתבת שדרך המא”ז במורד יעבור מלוא זרם הקצר לפרק זמן קצר, נראה שלא הבנת את עקרון הגבלת זרם הקצר של המפסק. הגורם הוא מבנה המגעים של המפסק (ראה דוגמא), כך שזרם הקצר זורם בכיוונים מנוגדים במגע הקבוע ובמגע הנע. דבר זה יוצר דחייה בין המגעים, ומתחילה פתיחה עוד לפני הגעת זרם הקצר לשיאו. תתכן פתיחה חלקית שתגרום לקשת חשמלית, שתקטין את אנרגיית הקצר לאנרגייה שהמפסק יכול לעמוד בה ולנתק, ותתכן פתיחה מלאה. לכן אל המפסק שבמורד הזרם לא יגיע זרם קצר בעוצמה שהייתה אמורה להיות. וכפי שאריאל כתב, בטבלאות תאימות של יצרני המפסקים תוכל לראות את גבולות ההגנה העורפית והסלקטיביות בין שני מפסקים. זה הבסיס… בתקווה שהסברתי נכון. מוזמן לחפש את הסבריו הבהירים של אריאל בדיונים בנושא “הגנה עורפית”, “הגבלת זרם קצר”.

 

Schneider Electric's NSX 'roto-active' pole

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):