#120660
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדקת.

הפעולה הזו נמשכת מספר מילי שניות.

בדרך כלל צרכנים תקניים אמורים להמשיך ולפעול בזכות קבליהם הפנימיים בפרק זמן כה קצר.

לקצר עצמתי יש מחיר.