#120661
moshka
משתתף

היי אריאל וממש תודה לך על המענה

בבדיקה של האל פסק מסתבר שהאל פסק כאשר הוא משמש כמקור וכאשר החשמל שמגיע מהקיר מנותק

יש נתק מלא בין מוליך האפס של האל פסק למוליך האפס של מקור הזינה

בנוסף נמדד בין הפאזה של האל פסק לגוף הארקה 50 וולט בלבד – מה שאומר שהוא לא פוטנציאל כלפי האדמה …

בקיצור הוא ללא רציפות האפס

הבודק אמר שבמצב זה המערכת היא כמו הפרד מגן ויש לחבר אליה מקסימום צרכן אחד

אצלי מחובר גם מסך וגם מחשב שניהם ללא בידוד כפול…

האם בשביל לפתור את הבעיה הזו אני צריך להחליף את האל פסק למערכת עם אפס רציף?

האם יש פתרון אחר במצב כזה?