#120669
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימות 2 אפשרויות לאשר את ההתקנה הנ”ל

1. מחשב וצג בעלי בידוד כפול.

2. המחשב והצג יקובעו למסד מתכתי אחד (עגלה) שיחובר אל גופם המתכתי גם באמצעות מוליך הארקה. במקרה זה ניתן להתייחס להתקנה על פי התקנה: 

מכשיר בעל רכיבים אחדים

58.   (א)  מותר להגן בשיטת הפרד מגן על מכשיר הכולל רכיבים אחדים, כגון מנועים, מתנעים או גופי חימום, אם כל הרכיבים של המכשיר מורכבים על מסד מתכתי אחד או כלולים במעטה רציף אחד וגופי הרכיבים מסוג I מגושרים ביניהם באופן גלווני.

    (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכיבים מסוג II.