#120673
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

המחוון פועל בעת הפסקת המפסק מההגנות בלבד.

הפסקה מכנית או חשמלית, אינה גורמת לשינוי מצבו.

המחוון מופעל על ידי סליל ההפסקה מההגנות.

גם במפסקי תיבה יצוקה יש חיווי על הפסקה מההגנות בכך שהידית עוברת למצב אופקי ולא למצב OFF בעת הפסקה כתוצאה מההגנות