#120679
gilgil
משתתף

שלום.
בכמה דוגמאות ראיתי שבחישוב זרם קצר, כשלפסים מחובר מנוע, מחברים את תרומת המנוע לזרם הקצר בצורה סקלרית.
1. מדוע לא מחברים אותם וקטורית כמו כל חיבור זרמים ?
2. האם הזוית של זרם הקצר במנוע, זהה לזוית הזרם של המנוע בשימוש רגיל ?
תודה מראש.