#120682
arielsegal
מנהל בפורום

1. זוית זרם הקצר מוכתבת על ידי עכבת הקצר ולא על ידי עכבת המקור.

2. מחשבים בדרך כלל את זרם הקצר המרבי, כדי שהמתקן יעמוד בכל מצב אפשרי (אל תשכח את הזזת המופע בין הפאזות שגורמת לתופעות שונות בשלשת הפזות).