#120687
Power
משתתף

שלום.

אולי אפשר בכל מקרה לנסות פחת כהגנה בלעדית .

לא צריך לבצע חפירות,רק להתקין כמה אלקטרודות,לבדוק התנגדות כלפי מסה כללית של האדמה. 50v לחלק לתוצאות של התנגדות.זה זרם קצר לאדמה ולכוון את הפחת לערך העשירית .

לדוגמה:קיבלנו  התנגדות 50אום,קצר 1A במתח מגע 50V,מכוונים את הפחת ל100ma.

לבדוק זליגות מהממירים לאדמה,לבדע שהם יותר נמוכים מהערך של הפחת.במקרה אחר להוסיף עוד כמה אלקטרודות.

האם אני לא צודק,שאריאל אתקן אותי.