#120689
Adnan
משתתף

שלום,

היכן מותקנים המהפכים ?

אם המהפכים מותקנים בצמוד למודולים הסולאריים אז ניתן להוציא 4 מוליכים מהמבנה המזין (המאופס) ללוח איסוף ולהתקין מפסקי מגן לכל מהפך בנפרד – אם המתקן חקלאי אז הרגישות תהיה עד 0.5A.

אם המתקן אינו חקלאי – ניתן להתקין מפסק תיבה יצוקה משולב פחת עם כיול גבוה כדי להימנע מהפסקות שווא.

בכל אופן, בין המודולים לבין המהפכים אתה מחויב בהשוואת פוטנציאלים (קשר גלווני בין כל המודולים לבין המהפכים) מאחר ומותקן משגוח בידוד בצד ה DC.