#120709
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הכוונה להתקין בריכה תקנית עם מכסה (כמו קופסאות הסתעפות בהתקנה בדירות מגורים).

הדרישה נובעת מכך שניתן יהיה לזהות מקטע פגוע, להפחית את עלויות וזמן של תיקון בפגיעה בבידוד.