#120711
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ישנן פסיקות רבות של ועדת הפירושים שעוסקות בנושא זה.

ההנחיה הבולטת ביותר קיימת בהנחיות מנהל החשמל בנושא עמדות טעינה לרכב חשמלי.