#120714
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. על פי תקנות החשמל כל לוח חייב מפסק ראשי או מפסקנאוטומטי ראשי. אין לאשר הפעלת לוח ללא מפסק ראשי.

2. נדרשים לחצני חירום נפרדים להזנה הרגילה ולהזנה מגנרטור. הלחצנים יותקנו בפנל כבאים.

לחצני חירום או מערכות גילוי אש יפסיקו תמיד את המפסק במעלה הזינה כדי להבטיח הפסקה מוחלטת של הלוח בו קיים מצב חירום.