#120715
Arieldu
משתתף

האם שווה לקחת את העבודה למראת שמציעים לי 35 שקל לשעה?מדגיש שאני ללא נסיון בחשמל.הנסיון בהרכבת לוחות יעזור לי מאוד בהמשך או ‘עדיף להתחיל עבודה אצל קבלן?