#120732
idan_ben_moshe
משתתף

למה אתה מתכון קצר בקו? בצד ה AC או בצד ה DC? 

לממיר יש את כל ההגנות הדרושות לצד הדיסי ואם לא הממיר הזה תקול, הוא אמור לעצור את הייצור בכל תקלה 

מוזמן לעזור לך לכל שאלה 

0544446179