#120735
Ronelkayam
משתתף

תודה עדין! שמרתי לעצמי את המספר.
הכוונה בצד של הdc, היו הרבה פעמיים שהיו לנו קרסומים בקו על ידי מזיקים שגרמו לקצרים וגרמו לנזקים בממירים.
גם במרבית המקרים גם אחרי שאני בודק התנגדות תקינה של הקו ובידוד לא מבין מה הגורם שגורם נזק לממיר.