#120737
shlomo
משתתף

אני רק שאלה.. לגבי הטופס הנ”ל, טופס 3, מה זה “גודל האמפר” ??? למה לא גודל הזרם?? 

זה כמו לשאול מה ההרצים ברשת במקום מהי תדירות הרשת. או מה הוולטים ברשת במקום מה המתח…

כולנו מבינים למה התכוון המשורר. אבל דברו עברית..