#120738
difrentional
משתתף

אחלה פורום!! גם לומדים חשמל וגם פינת הלשון העברית 🙂 לדעתי ולא שאני מומחה לשפה העברית. זרם, מתח וכדומה הם מושגים כלליים. לכן תצטרך להגדיר זרם חשמלי/זרם רשת ו מתח חשמלי/ מתח רשת בדיוק כמו שכתבת תדירות הרשת ולא תדירות אחרת.   לדעתי זה בסדר  מה שרשמו. 

בקשר לטופס, נתבקשתי מספר פעמים לבצע בדיקה לעסקים קטנים וסירבתי, בעוד שבסעיף 2 יש רשימת סעיפים. בסעיף 1: מערכת החשמל לרבות תאורת… נמצאו תקינים.  אני עדיין לא הצלחתי להבין מה ההגדרה בטופס למערכת החשמל! אשמח להסבר מפורט וכך נבין האם חשמלאי שאינו בודק מוסמך  יכול לחתום על הטופס ולישון בשקט