#120739
Power
משתתף

שלום

שאלה,האם קונסטרוקציה על הקרקע יכולה במקרה הזה לתת הארקה טובה? שיטת הגנה TT?

הספק של המתקן PV 400kw

אני חושב,שמפסק המזין 600A,הפסקה מידית 10In

230v/6000A – צריך לקבל  אום LT <0.038 

זאת אפשרי לקבל רק על ידי קונסטרוקציה על הקרקע?

או שאני לא הבנתי נכון.

תודה.