#120740
menielectric
משתתף

שלום, לא מובן לי, למה מתח שמגיע משנאי מבדל הוא שונה ממתח שלא מגיע משנאי (או משנאי של חברת חשמל שנמצא ברחוב)(למעט עניין פריצת מתח), מה זה אומר שהוא צף ואיך זה פחות מסוכן?

 

בשיטת זינה צפה יש הארקות לגופים מתכתיים, מחוברות במקביל למשגוח – ולו יש הארקה לשיטה. אז אני לא מצליח להבין למה הבן אדם שיגע בגוף מכשיר מתכת שנוגע בו מופע, לא יסגר דרכו מעגל לאדמה. למעשה אני לא מבין גם לא הייתה הארקה – וכן יש – למה שהחשמל לא יזרום לרצפה שנמצאת במתח נמוך מהמופע, לאדמה עד שיגיע לאיזו הארקת שיטה אי שם….אולי בדומה לקרוון שמציב באמצע “שום מקום” אלקטרודה והחשמל כבר יגיע לאן שיגיע….

תודה