#120755
Power
משתתף

המשך של השאלה.

לא סמתי מהתחלה לב,שקע סיכון כחול,חד פאזי,ברור למה 3 פינים.

אבל מה יכולה להיות סיבה,בהרבה מקרים נשרף ציוד אלקטרוני המחובר לבמה.

זה בגלל שיטת הגנה צינה צפה? 

תודה.