#120763
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התחשמלות מתרחשת בשל סגירת מעגל בין 2 נקודות שבניהן יש הפרש פוטנציאלים.

מרבית ההתחשמלויות מתרחשות בשל מגע בין מוליך מופע (פאזה) והאדמה

בזינה צפה אין יחוס של המתח לאדמה ולכן לא נסגר מעגל.

הדבר דומה למצב שבו תיגע בהדק חיובי בלב או שלילי בלבד של מצבר.