#120766
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חד משמעית נדרש הפסקת מעגל או מתקן בשלמותו (2 או 4 מוליכים) בכל מתקן המוזן בזינה צפה.

כלל זה חל על כל המתקנים ולא רק במתקנים רפואיים.

ראה גם מתקנים סולאריים.